Egen testning

EGEN TESTNING

En uppsättning av fakturaflöde görs oftast i skarp miljö eftersom det behövs aktuella fakturor med aktiva kunder. Återläsning av betalningsfiler kan också testas i skarp miljö utan att påverka driften eftersom inläsningen kan tas bort utan att bokföras.

Ovan beskrivna uppsättning ska vara gjord innan man testar samt inställningar för fakturaflödesuppsättningar:

· Meddelandekod 1100 för återläsning.

· Meddelandeval Meddelandekod 1100 för automatisk körning.

· Jobbkö, bör vara upplagd med stoppad vid testning.

· Journalnamn, PAYEX med rätt nummerserie för bokföring.

· Mappningar för faktura, kreditnota och journalåterläsning.

· Meddelandeval för faktura, kreditnota, återläsning, kontroll och aviseringsmail.

Följ nedanstående punkter för att genomföra test:

1) Kontakta parter, Golden EDI, EDI-solution och PayEx att tester ska köras.

2) Leta fram bokförda fakturor med olika varianter som ska ingå i flödet. Notera deras fakturanummer.

3) Gå in under GEDI meddelandekö, tryck på Redigera lista.

4) Tryck sedan på knappen GEDI köhanterare markerad rad. Denna skapar då ett meddelande med Meddelandekod 021 som kommer att läsas upp av Golden EDI Cloud Service och skickas vidare för validering.

5) Upprepa ovanstående för de olika fakturor som ska testas.

6) För att testa kreditnota så ska kod 022 användas istället för kod 020. Meddelande ID ska då vara numret på en bokförd kreditnota.