GEDI Meddelandekö

GEDI MEDDELANDEKÖ

Meddelandekön är det ställe där Golden EDI:s Cloud Service och Dynamics Nav utbyter information. Det finns lite olika menyer där man kan gå in och se meddelandekön. Det finns även stackikon som visar antalet obehandlade meddelande i meddelandekön.

Under meddelande kön kan man hantera eventuella fel och även hantera meddelande manuellt.

Det normala sättet att hantera meddelandekön är att låta standard jobbkö hantera körningen. I initiering och inställning är detta uppsatt för automatisk hantering, men det är viktigt att känna till hur meddelandekön ser ut och hur den fungerar.

I toppen av meddelandekön finns i huvudsak möjlighet att köra om en redan behandlad rad, att köra alla obearbetade rader, att se detaljerna för ett meddelande och att se logg över ett meddelande.

På raderna kan det även stå ett felmeddelande om hanteringen har misslyckats. Se nedan under avisering.