Egen Testning

EGEN TESTNING

En uppsättning av fakturaflöde görs oftast i skarp miljö eftersom det behövs aktuella fakturor med aktiva kunder. Återläsning av betalningsfiler kan också testas i skarp miljö utan att påverka driften eftersom inläsningen kan tas bort utan att bokföras.

Ovan beskrivna uppsättning ska vara gjord innan man testar samt inställningar för fakturaflödesuppsättningar:

· Meddelandekod 1100 för återläsning.

· Meddelandeval Meddelandekod 1100 för automatisk körning.

· Jobbkö, bör vara upplagd med stoppad vid testning.

· Journalnamn, PAYEX med rätt nummerserie för bokföring.

· Mappningar för faktura, kreditnota och journalåterläsning.

· Meddelandeval för faktura, kreditnota, återläsning, kontroll och aviseringsmail.

Följ nedanstående punkter för att genomföra test:

1) Kontakta parter, Golden EDI, EDI-solution och PayEx att tester ska köras.

2) Leta fram bokförda fakturor med olika varianter som ska ingå i flödet. Notera deras fakturanummer.

3) Gå in under GEDI meddelandekö, tryck på Redigera lista.

4) Tryck sedan på knappen GEDI köhanterare markerad rad. Denna skapar då ett meddelande med Meddelandekod 021 som kommer att läsas upp av Golden EDI Cloud Service och skickas vidare för validering.

5) Upprepa ovanstående för de olika fakturor som ska testas.

6) För att testa kreditnota så ska kod 022 användas istället för kod 020. Meddelande ID ska då vara numret på en bokförd kreditnota.

7) När en återläsningsfil är inkommen ligger det en rad i meddelandekön med meddelandekod 1100. För att läsa in denna så markerar man raden och trycker på knappen GEDI köhanterare markerad rad.

8) När denna körs skapas en ny rad med meddelandekod 220. Detta är ett testmeddelande som kontrollerar den inkomna informationen. Denna ska också köras med att man trycker på knappen GEDI köhanterare markerad rad.

9) Resultatet av körningen genererar en ny meddelandekod, 096 för ett aviseringsmail att en inläsning är gjord som är ok eller 098 för ett aviseringsmail att inläsning är gjord men fel är upptäckt.

10) Gå därefter till inbetalningsjournal och välj journalnamn PAYEX. Denna visar då inkomna journalrader. Om man vill se eventuellt fel så kan man öppna det inkomna dokument som är kopplat till inläsningen. Vid test så kan journalraderna raderas.