Search…
Golden EDI kundstyrda händelser (event)
Förklaring till kundstyrda händelser (event) i Golden EDI

SUMMERING

I Golden EDI lyssnar systemet på publicerade event och genom inställningar kan då Golden EDI agera på händelsen. Typiska exempel på event är släpp av försäljningsorder, bokföring av faktura, m.fl.
I Golden EDI Meddelandeinställning kan man koppla meddelandekoder till det specifika eventet och därmed koppla kunder/leverantörer att bli interagerande med en viss händelse.
I Golden EDI finns det tillagt 4 öppna händelser som utvecklare kan anropa för att få systemet att agera på händelsen.

INSTÄLLNING

Meddelandekoder
Under meddelandekoder finns möjlighet att sätta koder som ska hantera olika händelser. Vid initiering läggs ett antal standardkoder upp i listan. Nya koder kan läggas upp där detta behövs. Förslagsvis lägger man dem från kod 700 och uppåt. Ett utåtgående meddelande har behov av två koder, en för beställning av ett utåtgående meddelande, som i sin tur skapar det beställda meddelandet.
Se exempel på hur 020 är en intern beställning för meddelandekod 021 där 021 skapar själva meddelandet.
Meddelandeval
Meddelandeval kan man göra inställning för olika händelser. Meddelandeval är likt standard rapportval med skillnad att man väljer en meddelandekod istället för ett rapport-id.
Exempel på inställning för bokföring av faktura.
Automatik
Med affärssystemets standard jobbkö hanteras alla automatiska funktioner i Golden EDI. Det innebär bl.a. att inkomna order läses automatiskt in, bokförda fakturor skickas automatiskt ut. Inställning för vilken jobbkö som ska hantera en händelse styrs under meddelandeval där man väljer Kategorikod för jobbkö.
GEDI Meddelandeinställning
Under GEDI Meddelandeinställning knyter man samman GEDI-profil med meddelandekod och mappningsdokument. I mappningsdokumentet bestämmer man hur meddelandet ska hanteras och vad det ska innehålla.

SKAPA KUNDSPECIFIK HÄNDELSE

Manuella anrop
För att skapa ett manuellt anrop så ska man skapa en GEDI-profil som ska användas i meddelandeinställningen. Exemplet nedan är en kundhändelse som ska skicka ut en beställningsrapport till kunder via PDF.
· Lägg upp en GEDI-profil som heter CUSTREPORT.
· Skapa en GEDI meddelandekod, 700 med beskrivning Beställ PDF-rapport. Sätt koden med riktning Internt.
· Skapa en GEDI meddelandekod, 701 med beskrivning Skicka PDF-rapport. Sätt koden med riktning Upp.
· Lägg meddelandekod 701 på meddelandekod 700 i fältet Beställ meddelandekod.
· I den händelsen/koden som ska utlösa beställningen görs ett anrop till den Code Unit som Golden EDI levererar för ändamålet.
o Exempel är att om kunden ska ha en mailad rapport så gör ett anrop till Local GEDI Management och funktionen CheckMessageToCreate med:
· CheckMessageToCreate('CUSTREPORT','Customer No.','',47,FALSE);
o Customer No. är det kundnummer som ska få rapporten.
o 47 är anrop mot första Manuella anropet. D.v.s. det finns 47 – 50 öppna för anrop.
Manuella anrop
Mappning för utskicket gör Golden EDI.
Tilläggsoption
Om manuella händelser 47 – 50 inte är tillräckliga så finns den en ytterligare genom att lägga upp inställning i GEDI meddelandeinställningar och, istället för att välja 47 – 50 välja meddelandekoden som ska skapas. Observera att meddelandekoden måste vara större än 100 och inte användas till någon annan händelse.
För att köra händelsen i meddelandekön så måste man lägga till meddelandekoden i Meddelandeval övrigt under Kör automatiskt.
20190320
Last modified 2yr ago