Search…
Presentation av fakturaflöde inkl. kalkyl.

FAKTURAFLÖDE

Med Golden EDI får man en flexibel lösning för att hantera utgående fakturor via CrediFlow eller InExchange. När fakturor hanteras via en VAN så får man möjlighet till PDF-faktura, EDI-faktura och pappersfaktura, var och en för sig eller alla tillsammans i en optimeringstjänst.

MYCKET MER EDI

Som en möjlighet kan även Golden EDI hantera ett större och mer komplext EDI-behov där man även hanterar inkommande behov men denna möjlighet presenteras inte i detta dokument.

VARFÖR FAKTURAFLÖDE

Det finns olika drivkrafter för att få igång ett fakturaflöde. I huvudsak är det två drivkrafter, det ena är krav från omgivningen den andra är kostnadsbesparing.
Exempelvis träder en ny lag i kraft 1:a april 2019 att alla fakturor till stat och kommun ska vara via EDI i PEPPOL-format.

ÄR EDI LÖNSAMT

Enligt APQC (American Productivity & Quality Center) ligger hanteringskostnaden av manuella fakturor på i snitt 26,5 kronor per faktura, det avser då porto, utrustning för utskrift, kuvert och allt manuellt arbete som krävs
Brytpunkten för att kunna räka hem investeringen ligger på ca 50 fakturor per månad. Skickar ni mer fakturor blir besparingarna ännu större

NYCKELFÄRDIGHET OCH MYCKET PÅ KÖPET

Med Golden EDI kan man få igång ett fakturaflöde inom någon dag när förutsättningarna är klara.
Golden EDI har även många funktioner som hjälper företaget att övervaka och se status för det som hanteras via EDI-flödet.
ENKEL PRISMODELL
Med Golden EDI har men en enkel prismodell. Man betalar helt enkelt för det man nyttjar och det man behöver. Om behoven ökar med mer EDI så kan man växa tillsammans med Golden EDI.
Tjänst för utgående fakturahantering:
Månadskostnad: 750 kr
1) Initieringskostnad, inklusive inställningar och utbildning: 7 500 kr
2) E-faktura: 3 kr/styck
3) Print B-porto: 7 kr/styck
4) PDF: 1 kr/styck
5) Sms: 1 kr/styck
Kostnader för partnerns eventuella deltagande kan tillkomma så även tid för specifika behov i fakturauppsättningen, så som egna referenstexter eller krav från tredje part.
20190311
Last modified 2yr ago