Dokumentväxlingsprofiler

DOKUMENTVÄXLINGSPROFIL, DISTRIBUTIONSSÄTT

I de fall man använder sig av en fakturatjänst som kan hantera portooptimering kan man låta dokumentväxlingstyp vara tomt annars kan man styra per kund vilken typ av dokument som ska skickas till mottagaren. I dagsläget är det InExchange som kan erbjuda portooptimering, se information nedan om val av utskicksmetod.

Alternativ för GEDI dokumentväxlingsprofil:

1. ”Blankt”

a. Används för portooptimering. D.v.s. då väljer fakturatjänsten på vilket sätt fakturan skickas.

2. EDI

a. Ska användas då mottagaren kan ta emot E-fakturor.

3. PDF

a. Ska användas då kunden ska få fakturan som en PDF-fil via fakturatjänsten.

4. Reskontra

a. Används i de fall man har avtalat med en reskontratjänst, exempelvis PayEx, som då kan ta hand om reskontrabevakning och belåning av fakturor.