GEDI Kontrollfunktion

GEDI KONTROLLFUNKTION

Vid en inläsning av meddelande så låter man även standard jobbkö kontrollera den inkomna informationen. Vilka kontroller som ska göras är dynamiskt mot de krav som man ställer.

Om ett fel upptäcks så kan man låta Golden EDI avisera detta via ovanstående aviseringsfunktion samt att man visar inkommet fel kopplat till det inkomna dokumentet. Man kan trycka på beskrivningen för att öppna upp den specifika betalningsjournalraden som felet är kopplat till.