Övervakning Golden EDI Cloud Service

ÖVERVAKNING GOLDEN EDI CLOUD SERVICE

Överföring av meddelande

När ett utgående meddelande nått Golden EDIs Cloud Service så har Golden EDI fullständig kontroll på meddelandet tills dess att det är levererat till mottagaren. Allting processas i köer och uppstår ett tillfälligt fel så försöker systemet automatiskt igen tills systemet beslutar sig för att flagga meddelandet som olevererbart. Sker detta vidtar Golden EDI de åtgärder som behövs för att lösa problemet.

Status

Om meddelandet inte mottas eller om det av någon anledning inte innehåller rätt information, ställt mot det format som är krävt, så meddelas detta till affärssystemet som en felaktig överföring. Detta kommer därefter aviseras till ansvarig på företaget via Golden EDIs interna funktioner.

Koppling till affärssystemet

Cloud Servicen kommunicerar oavbrutet med Business Central via webservice. Denna anslutningen har övervakning och skulle denna koppling brytas, oavsett anledning, så meddelas både företaget och Golden EDIs support kring detta.

Mottagande av meddelande

När det gäller inkommande meddelandena så har Golden EDI full kontroll på att dessa när dessa nått Cloud Servicen. Även i denna funktion så processas meddelandena i köer och skulle det uppstå en situation där Golden EDI inte kan leverera meddelandet till affärssystemet ex. p.g.a. ett tillfälligt fel så försöker systemet automatiskt tills systemet beslutar sig för att flagga meddelandet som olevererbart. Sker detta vidtar Golden EDI de åtgärder som behövs för att lösa problemet.

Utökad kvittens

Om mottagaren kan skicka kvittenser för mottagandet av meddelandet så stödjer Golden EDIs system det och meddelandets status kan följas i Business Central eller i Cloud Servicens portal. På så sätt kan inte ett meddelande fastna eller lämnas utan behandling. Om mottagaren inte har stöd för kvittens så räknas meddelandet som skickat då Golden EDIs Cloud Service har lämnat meddelandet.

Golden EDI har även stöd för kvittenser vid mottagning av meddelande som då skickas till avsändaren när meddelandet har mottagits. Även här är villkoret att motparten har möjlighet att hantera kvittenser.

Golden EDIs Portal

Varje kund får en egen inloggning till Golden EDIs portal där företaget kan följa inkommande och utgående meddelanden och dess status i detalj.

Teknisk övervakning och redundans

Utöver ovannämnda funktioner så har Golden EDI egna övervakningar som bevakar interna driftskritiska funktioner. Golden EDIs Cloud Service är även lokaliserade i två geoskilda Azure-instanser.

20190312