GEDI Status och Avisering

GEDI STATUS

När en faktura bokförs kommer det att läggas ett meddelande i Golden EDI:s meddelandekö som är en intern beställning att skapa och skicka en faktura. Genom jobbkön så görs själva sändningen och man kan då följa status på EDI-fakturan via ett fält som heter GEDI-status.

Antalet utskrifter räknas upp när faktura och kreditnota skickas.

GEDI AVISERING

I vissa lägen, kanske i starten, kan det vara bra att få en intern avisering när fakturor skickas till kunderna. Denna kan exempelvis skickas till ekonomi eller försäljningsavdelningen.