Standard jobbkö

STANDARD JOBBKÖ

För att automatisera Golden EDI så används standard jobbkö. I denna ska det läggas upp tre jobbkötransaktioner för att köra tre olika funktioner.

1. GEDIQUEUE

a. Används för att importera och exportera meddelande från GEDI meddelandekö.

b. Denna ställs in för att skapa pulsslag.

2. GEDIHEART

a. Används för att skapa pulsslagsmeddelandet till Golden EDI:s Cloud Service.

3. GEDIDELETE

a. Används för att radera meddelande i GEDI meddelandekö.

b. Antal dagar som ett meddelande ska vara kvar i meddelandekön styrs av inställning på GEDI meddelandekod.