Manuell test

Manuell test

Nu när systemet konfigurerat för fakturaflöde ut så kan vi köra några tester. Detta kommer att visa en liten del av vad Golden EDI kan göra. För mer avancerad demo kan du kontakta oss så visar vi mer av det som Golden EDI kan.

1. Gå tillbaka till huvudsidan och klicka på "Kunder".

2. Klicka på en av de kunder du använde under installationen. För oss var det Trey Research så vi klickar på det.

3. Bläddra ner och expandera avsnittet Fakturering och kontrollera att "PDFCUST" är fyllt i under "GEDI Profil". Om du glömde att lägga till en kund i inställningen eller om du vill lägga till ytterligare kunder kan du göra det genom att fylla i "PDFCUST" som "GEDI Profil" för kunden.

4. Nu när vi har verifierat att kunden har nödvändig information kan vi gå tillbaka till huvudmenyn och skapa en ny "Försäljningsfaktura" “Ny”.

5. Fyll i fakturan med de uppgifter du vill ha för den kund som valts i tidigare steg. I vårt fall Trey Research.

6. Släpp fakturan när du är klar. Gå sen till bokföring och “Bokför”. Klicka Ja på de efterföljande frågorna.

7. Sök efter sidan "GEDI Meddelandekö" och öppna den.

8. Det ska finnas en rad där med "Meddelandekod" 502 (betyder utgående PDF-faktura). Med fakturanumret som "Meddelande-ID". Klicka på den linjen så den är markerad.

9. Klicka på "Process” och sen “GEDI köhanterare markerad rad” för att köra den markerade raden och bearbeta den.

10. Det borde nu finnas två rader i kön och båda ska markeras som "Meddelande mottagna".

11. Nu borde du ha fått ett mail med fakturan i den e-postadress du ställt in för kunden. Vi kommer nu visa hur du automatiserar dessa steg genom att lägga till poster i jobbkötransaktioner.