Search…
Golden EDI omstart av jobbkö
Omstart av Golden EDI jobbkö i jobbkötransaktioner
Sök efter jobbkötranssaktioner inne i NAV
När man fått upp köerna så identifierar du den kön som du vill starta om
Ställ dig på raden för den kön du vill starta om och klicka på Starta om
Förtydligande av köernas funktion
GEDIDELETE är till för att rensa ut avslutade meddelande enligt inställning i meddelandekoder.
GEDIHEART ger ett pulsslag till GEDICLOUD så att cloudtjänsten vet att kommunikationen fungerar.
GEDIQUEUE hanterar alla meddelande ut och in enligt uppsättning i meddelandeval.
Last modified 2yr ago
Copy link