Golden EDI omstart av jobbkö

Omstart av Golden EDI jobbkö i jobbkötransaktioner

Sök efter jobbkötranssaktioner inne i NAV

När man fått upp köerna så identifierar du den kön som du vill starta om

Ställ dig på raden för den kön du vill starta om och klicka på Starta om

Förtydligande av köernas funktion

GEDIDELETE är till för att rensa ut avslutade meddelande enligt inställning i meddelandekoder.

GEDIHEART ger ett pulsslag till GEDICLOUD så att cloudtjänsten vet att kommunikationen fungerar.

GEDIQUEUE hanterar alla meddelande ut och in enligt uppsättning i meddelandeval.