Search…
Golden EDI handledning CrediFlow och InExchange - med test
Hantering fakturaflöde i Business Central - med test

SUMMERING

Denna dokumentation innehåller en handledning till att hantera Golden EDI:s fakturaflöde till CrediFlow eller InExchange. I dokumentationen visas vissa bilder med CrediFlow där InExchange likväl kan vara alternativet.
Uppsättning och initiering är gjorda före denna beskrivning av hantering. Kompletterande information kan fås kring initiering och inställning.
I funktionen finns möjlighet att bifoga PDF-dokument som då kan användas vid portooptimering där kunder, som inte kan ta emot PDF- eller EDI-dokument, får utskrift liknande den som görs från systemet. Dock måste man kontrollera så att dokumentet passar fakturaflödets fönsterkuvert innan man kan använda sig av denna tjänst.

FAKTURAFLÖDE

Med Golden EDI får man en flexibel lösning för att hantera utgående fakturor via fakturahanteringstjänst. När fakturor hanteras via denna tjänst så får man möjlighet till PDF-faktura, EDI-faktura och pappersfaktura, var och en för sig eller alla tillsammans i en optimeringstjänst.

MER EDI

Som en möjlighet kan även Golden EDI hantera ett större och mer komplext EDI-behov där man även hanterar inkommande behov men denna möjlighet presenteras inte i detta dokument.
Last modified 2yr ago