Installationsguide för leveransavisering SSCC

Installationsguide för leveransavisering SSCC med skrivarrekommendation

Vid leveransavisering med SSCC så behövs det en etikettskrivare samt konfigurering av brandväggen.

En etikettskrivare med inbyggd Ethernet-port, förslag på produkter se längre ner i dokumentet.

Etikettskrivaren skall konfigureras med internt fast ip-nummer.

I brandväggen behövs en regel för att kunna ta emot utskriften enligt nedan.

Port 9100 (TCP) och det publika ip-numret används som standard hit skickar vi en printer-url för att styra etikettskrivaren. Brandväggens konfig skall skicka vår printer-url via Port 9100 till det interna ip-numret som etikettskrivaren är konfigurerad med.

Förslag på produkter:

Zebra Gk420d Dt 203dpi USB/Ethernet (Viktigt att det är Ethernet modell så den har nätverk)

https://www.dustin.se/product/5010617690/gk420d-dt-203dpi-usbethernet

Etikett: 102X152MM

https://www.dustin.se/product/5010651011/etiketter-z-perform-1000d-102x152mm-12-pack