Search…
Installationsguide för leveransavisering SSCC
Installationsguide för leveransavisering SSCC med skrivarrekommendation
Vid leveransavisering med SSCC så behövs det en etikettskrivare samt konfigurering av brandväggen.
En etikettskrivare med inbyggd Ethernet-port, förslag på produkter se längre ner i dokumentet.
Etikettskrivaren skall konfigureras med internt fast ip-nummer.
I brandväggen behövs en regel för att kunna ta emot utskriften enligt nedan.
Port 9100 (TCP) och det publika ip-numret används som standard hit skickar vi en printer-url för att styra etikettskrivaren. Brandväggens konfig skall skicka vår printer-url via Port 9100 till det interna ip-numret som etikettskrivaren är konfigurerad med.
Förslag på produkter:
Zebra Gk420d Dt 203dpi USB/Ethernet (Viktigt att det är Ethernet modell så den har nätverk)
Etikett: 102X152MM
Last modified 2yr ago
Copy link