Hantering kundens profil

I det dagliga arbetet är det egentligen sällan som man behöver tänka på att fakturor hanteras via Golden EDI. Men vissa saker är bra att tänka på och att veta kring hanteringen.

KUNDENS PROFIL

De kunder som ska hanteras genom fakturaflödestjänsten ska ha en GEDI-profil upplagd på sig. Denna styr då att tjänsten ska användas och tar då automatiskt hand om utskick av faktura/kreditnota i samband med den vanliga bokföringen av faktura/kreditnota. Om man inte vill skicka en enstaka faktura eller kreditnota via Golden EDI så tar man enkelt bort GEDI-profilen från dokumentet innan man bokför. Om man inte väljer någon GEDI-profil på kundkortet får man hantera fakturan manuellt med att skriva ut eller hantera det på annat manuellt sätt.

Förinstallerade profiler:

1. INTERNAL

a. Används för att skicka pulsslag till Golden EDI:s Cloud Service. Denna används för att övervaka så att jobbkön är igång. Vid fel så skickas mail till utsedd person för kontroll av jobbkön.

2. PDFCUST

a. Används om man vill skicka PDF-dokument via den interna SMTP-mailen. Dokument som kan hanteras är, orderbekräftelse, faktura och kreditnota.

3. CREDIFLOW eller INEXCHANGE (tillagda för den tjänst som ska användas)

a. Används för att skicka fakturorna via fakturatjänst. Denna ska användas då kundens fakturor ska skickas via den valda tjänsten.

Inställningen finns på kundkortet och under faktureringsfliken.

OBS! För att kunden ska kunna identifieras i fakturaflödestjänsten så måste det finnas information om vem kunden är. Detta görs med att organisationsnummer, momsregistreringsnummer och/eller GLN-nummer finns registrerat på kunden. Om detta saknas kommer fakturan/kreditnotan att stoppas av tjänsten. Det finns även ett fält för GEDI dokumentväxlings ID om ett unikt ID behövs för att identifieras av mottagaren.

KUNDENS PROFIL

De kunder som ska hanteras genom fakturaflödestjänsten ska ha en GEDI-profil upplagd på sig. Denna styr då att tjänsten ska användas och tar då automatiskt hand om utskick av faktura/kreditnota i samband med den vanliga bokföringen av faktura/kreditnota. Om man inte vill skicka en enstaka faktura eller kreditnota via Golden EDI så tar man enkelt bort GEDI-profilen från dokumentet innan man bokför. Om man inte väljer någon GEDI-profil på kundkortet får man hantera fakturan manuellt med att skriva ut eller hantera det på annat manuellt sätt.

Förinstallerade profiler:

1. INTERNAL

a. Används för att skicka pulsslag till Golden EDI:s Cloud Service. Denna används för att övervaka så att jobbkön är igång. Vid fel så skickas mail till utsedd person för kontroll av jobbkön.

2. PDFCUST

a. Används om man vill skicka PDF-dokument via den interna SMTP-mailen. Dokument som kan hanteras är, orderbekräftelse, faktura och kreditnota.

3. CREDIFLOW eller INEXCHANGE (tillagda för den tjänst som ska användas)

a. Används för att skicka fakturorna via fakturatjänst. Denna ska användas då kundens fakturor ska skickas via den valda tjänsten.

Inställningen finns på kundkortet och under faktureringsfliken.

OBS! För att kunden ska kunna identifieras i fakturaflödestjänsten så måste det finnas information om vem kunden är. Detta görs med att organisationsnummer, momsregistreringsnummer och/eller GLN-nummer finns registrerat på kunden. Om detta saknas kommer fakturan/kreditnotan att stoppas av tjänsten. Det finns även ett fält för GEDI dokumentväxlings ID om ett unikt ID behövs för att identifieras av mottagaren.