Search…
Hantering GEDI Status och Meddelandekö
I det dagliga arbetet är det egentligen sällan som man behöver tänka på att fakturor hanteras via Golden EDI. Men vissa saker är bra att tänka på och att veta kring hanteringen.

GEDI STATUS

När en faktura bokförs kommer det att läggas ett meddelande i Golden EDI:s meddelandekö som är en intern beställning att skapa och skicka en faktura. Genom jobbkön så görs själva sändningen och man kan då följa status på EDI-fakturan via ett fält som heter GEDI-status.
Antalet utskrifter räknas upp när faktura och kreditnota skickas.

GEDI MEDDELANDEKÖ

Meddelandekön är det ställe där Golden EDI:s Cloud Service och Dynamics Nav utbyter information. Det finns lite olika menyer där man kan gå in och se meddelandekön. Det finns även stackikon som visar antalet obehandlade meddelande i meddelandekön.
Under meddelande kön kan man hantera eventuella fel och även hantera meddelande manuellt.
Last modified 2yr ago