Status PDF-Utskick

Status vid PDF-utskick

I initiering kommer inte inställningar med för att få status vid PDF-utskick. Detta kan dock åstadkommas med några enkla handgrepp. Börja med att gå in under GEDI statuskoder. Där ska man lägga upp två koder, 503 och 505. Kontrollera också så att 502 och 504 finns sedan tidigare

Lägg upp dem så här:

Under GEDI meddelandekoder så ska 503 504 och 505 kopplas till meddelandekoderna 503 respektive 505. 504 och 505 skall läggs upp.

Kontrollera även mappningarna enligt nedan upplägg.