Jobbkö

JOBBKÖ

Sista delen i inställningen är att sätta igång funktionen för automatisk körning.

Det finns tre funktioner som man ska ställa in.

1) GEDIQUEUE, används för att köra funktioner i meddelandekön. I denna kan man även göra inställning att den ska beställa Pulsslag till Golden EDI:s Cloud Service. Detta ger en övervakning av funktionen och e-postmeddelande om jobbkön stoppar av någon anledning.

2) GEDIDELETE, används för att radera hanterade och gamla meddelade i meddelandekön. Genom inställning på meddelandekod väljer man själv hur många dagar man vill spara olika meddelandetyper.

3) GEDIHEART, används för att skicka pulsslag till Golden EDI:s Cloud Service. Vid ett eventuellt stopp i jobbkön så skickas ett mail till systemadministratören som då kan kontrollera jobbkön.