Search…
Golden EDI Övervakning
Förklaring till övervakning i Golden EDI
SUMMERING
Golden EDI är en s.k. tvåskiktslösning där en del är implementerad i affärssystemet och en del är molnbaserad och placerad i Microsoft Azure.
Vi indelar övervakningen av Golden EDI i de två skikten där dessa interagerar för att uppfylla största möjliga säkerhet gällande övervakning och funktion.

ÖVERVAKNING AFFÄRSSYSTEMET

Event
I Business Central hanterar Golden EDI ett antal händelser, s.k. event. Dessa händelser kan vara påkallade utifrån genom Golden EDIs Cloud Service eller genom interna händelser, ex. släpp av försäljningsorder, bokföring av utleverans, bokföring av faktura, m.fl. Händelser kan t.ex. också aktiveras eller styras genom resultat av en kontroll utförd av Golden EDI. Exempelvis kan en kontroll av en inkommen order resultera i att ordern släpps eller att orderavdelningen aviseras vid en felaktig inkommen order.
Automatik
Med affärssystemets standard jobbkö hanteras alla automatiska funktioner i Golden EDI. Det innebär bl.a. att inkomna order läses automatiskt in, bokförda fakturor skickas automatiskt ut. Skulle felaktigheter uppstå i läsning eller skrivning så uppfattas felet av Golden EDI och ett aviseringsmail skickas ut till ansvarig på företaget.
Status
I Golden EDI visas en status på inkomna order, bokförda fakturor, bokförda kreditnotor, m.m. Med denna status kan man följa ett dokument i dess process genom affärssystemet.
Statusfunktionen interagerar med Golden EDIs Cloud Service genom att Cloud Servicen kvitterar utskickade dokument när dessa är lämnade till motpartens system, se vidare kring kvittens under Cloud Service.
Pulsslag
Eftersom standard jobbkö används för att driva de interna funktionerna i Golden EDI och är därmed en vital funktion så har Golden EDI en inbygg inställning för att skicka ut pulsslag till Golden EDIs Cloud Service. Om jobbköhanteraren stoppar aviseras detta via ett mail till den eller de personer som är ansvariga på företaget som då kan kontrollera orsak till stopp och åtgärda det eventuella felet.
Last modified 2yr ago