Search…
⌃K

Golden EDI handledning fakturaflöde PayEx - med test

SUMMERING

Denna dokumentation innehåller en handledning till att hantera Golden EDI:s fakturaflöde till PayEx med återläsning av betalningsfiler. I dokumentationen visas vissa bilder med annan fakturahanterare men principerna är likväl desamma.

Vissa bilder kan variera beroende på version av Dynamics NAV.
Uppsättning och initiering är gjorda före denna beskrivning av hantering. Kompletterande information kan fås kring initiering och inställning.
I funktionen finns möjlighet att bifoga PDF-dokument om dessa ska användas för utskrift av dokument. Dock måste man kontrollera så att dokumentet passar fakturaflödets fönsterkuvert innan man kan använda sig av denna tjänst.

FAKTURAFLÖDE MED ÅTERLÄSNING

Med Golden EDI får man en flexibel lösning för att hantera utgående fakturor samt en återläsningsfunktion för betalningsfiler där reglering av reskontran görs automatiskt via standard betalningsjournal.

MER EDI

Som en möjlighet kan även Golden EDI hantera ett större och mer komplext EDI-behov där man även hanterar inkommande behov men denna möjlighet presenteras inte i detta dokument.